Autorské právo

Autorské právo je právo tvůrce díla (tvůrci mohou být např. malíři, spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, programátoři, krajkářky apod.) rozhodovat o užívání jeho díla.

V případě výroby paličkované krajky se řiďme těmito zásadami – jsou to vlastně pravidla slušného chování mezi tvůrci krajek, kteří se navzájem respektují a dodržují sjednaná pravidla.

  1. Pokud si předlohu stáhnete z internetu, ofotíte z časopisu nebo knihy, můžete ji použít pouze pro svoji osobní potřebu.
  2. Podvinek, který si koupíte od krajkářky je též určen výhradně k individuálnímu paličkování – tedy pro svoji osobní potřebu, pro obdarování blízkých, ale ne pro prodej.
  3. Pokud paličkovanou krajku kdekoliv vystavujete, uvádějte autora předlohy – to je ten, kdo předlohu nakreslil. Pokud je autor neznámý, i tuto informaci uveďte. Sebe uveďte jako realizátora díla.
  4. Krajky realizované podle předlohy jiného autora můžete používat ke komerčním účelům, tedy prodávat je, pouze se souhlasem autora návrhu.
  5. Krajka, kterou si navrhnete samy, je Vaším autorským dílem. V tomto případě by ostatní realizátoři Vaší krajky měli respektovat Vaše autorská práva.