Autorky

Na stránkách Spolku uměleckých řemesel najdete souhrnný seznam některých krajkářských výtvarníků a také si zde můžete prohlédnout jejich tvorbu

http://www.palickovani.cz

A ještě pár dalších odkazů:

Lenka Malátová

http://www.malatova.cz

Ivana Domanjová

http://domanjova.eu

Rejentová Jiřina – krásné šperky

www.sperky-krajka.cz

Dana Mihulková

www.mihulkova.lace.cz

Anna Šmídová

www.palickovani-smidova.webz.cz

Alena Třešňáková

www.alenatresnakova.cz