Kroucené páry

Technika při které se kroutí jednou nebo vícekrát každý pár a paličkuje se pláténko.