Desatero

  1. Počet paliček se udává v párech. Jednotlivá nit se objevuje v paličkování jen vzácně. Základní jednotkou je tedy pár - dvě paličky, dvě nitě.
  2. Paličky musí být ve stejné rovině, asi 10 cm od práce. Během paličkování se příze uvolňuje, a tak se udržují paličky s přízí stejně dlouhé.
  3. Paličkování musí být přesné. Okraje rovné, špendlíky se píchají přesně do míst , kde je to na podvinku určeno.
  4. Krajka musí být pevná a dobře utažená.
  5. Není - li podvinkem určeno jinak, musí být nitě v krajce stejnoměrně rozloženy. Nesmí se zhušťovat a jinde tvořit velké mezery.
  6. Krajka musí být naprosto čistá. Paličky, poduška, příze a samozřejmě ruce krajkářky se udržují v čistotě.
  7. Krajka se paličkuje po rubu. Veškeré uzlíky provádíme na vrchu – tedy na rubu , po dokončení a otočení krajky se uzlíky dostanou pod krajku a nejsou vidět.
  8. Motivy, které mají být v popředí se musí paličkovat nejprve.
  9. V krajce by neměla být žádná chyba. Není ostudou párání - to pak nebude vidět a nikdo se o něm nedozví , ostudou je ponechaná chyba.
  10. Krajkářka musí být pečlivá a trpělivá. Její odměnou je klapot paliček a krása upaličkované krajky.