Galerie - vzorník

Vzorník jsem zpracovala podle předloh paní Ivy Proškové (publikace Ručně paličkovaná krajka , 1996 ISBN 80-86455-02-5) v rámci absolvování kurzu paličkované krajky ve Spolku uměleckých řemesel.