Tužení krajky

Tužení krajky je poslední krok před sejmutím krajky z herdule. Způsobů tužení je více, vyžaduje však trochu zkušeností. Někdo tuží lakem na vlasy, někdo škrobem nebo zahuštěným perchloretylenem. Máte-li možnost, poraďte se se zkušenější krajkářkou.

Jak tužit krajku se dočtete zde:

www.palickomanie.blogspot.cz/2011/12/tuzeni-krajky.html